Kontaktní informace


Zpracování osobních údajů dle GDPR

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů svolujete, aby společnost Imperatrix, s.r.o., sídlem Za Kostelem 490, 679 06 Jedovnice, IČ: 083 55 061, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 113256 (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů zpracovávala tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, název společnosti, email, telefonní číslo, adresu, (vyjmenovat všechny získané osobní údaje, které jsou NEZBYTNÉ pro stanovený účel). Zmíněné osobní údaje zpracováváme za účelem pořádání přípravných kurzů k přijímacím a maturitním zkouškám a jazykových kurzů a Správce je bude zpracovávat 1 roku.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email nebo dopis na adresu společnosti Imperatrix, s.r.o., Za Kostelem 490, 679 06 Jedovnice.

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, mohou pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé:

- Obchodní společnost Breezy, s.r.o., se sídlem Plzeňská 157, 150 00 Praha 5, IČ 277 33 823, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v V Praze v oddíle C, vložce 163153, jako poskytovatel servisu webu.

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení důvodu a zpracování osobních údajů, požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat, požadovat po nás smazání svých osobních údajů, obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.