Přípravné kurzy, které v naší akademii nabízíme


KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA OSMILETÁ GYMNÁZIA

KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA ČTYŘLETA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘÍPRAVA KE STÁTNÍM MATURITNÍM ZKOUŠKÁM